Načítavam...

Partneri

Bratislava Region CupPro Diagnostic GroupGreen BikeRužinovRužinovský športový klubRenault KestlerBirel

Propozície


1.  Názov pretekov:
Ružinovská hodová cykločasovka 2015 (cestné cyklo preteky) 
   
2.  Organizátori:
MČ Ružinov, RŠK BRATISLAVA, GREEN BIKE

3.  Termín pretekov:
26.septembra 2015
     
4.  Miesto konania:
štart / cieľ: – Ružinovská cesta (při Štrkoveckom jazere)

5.  Prezentácia:
25.9. - predajňa Green Bike, Ružová dolina 25
26.9. | 11:00 - 12:30 v mieste konania

6.  Časový harmonogram:
11.00 - 12.30:      prezentácia pretekárov, Ružinovská ulica pri jazere Štrkovec
12.45:          oficiálne otvorenie pretekov
13.00:          štart prvého pretekára, interval 30s
(pretekári budú štartovať podľa prideleného štartového čísla pri prezentácii)
17:00            vyhodnotenie pretekov
(závisí od počtu pretekárov, do 30 minút po dojazde posledného pretekára)

7.  Vyhlásenie výsledkov:
Ružinovská ulica pri jazere Štrkovec - Vyhodnotenie a odovzdávanie cien
Ceny ( vecné ceny, finančné ceny )

8.  Kategórie:
pretekári bez cyklistickej licencie
1.    kategória:  do 5 rokov (2010 a skôr) – kategória s vozíkmi a detskými sedačkami
2.    kategória:  do 10 rokov (2006 a neskôr) – v sprievode rodiča
3.    kategória:  10 - 15 rokov (2000 – 2005)
4.    kategória:  16 – 18 rokov (1997 - 1999)
5.    kategória:  19 – 39 rokov (1996 - 1976)
6.    kategória:  40 a viac rokov (1975 a skôr)

pretekári s cyklistickou licenciou
7.    kategória:  Žiaci - 10 - 15 rokov (2000 – 2005)
8.    kategória:  Juniori - 16 – 18 rokov (1997 - 1999)
9.    kategória:  ELITE - 19 – 39 rokov (1996 - 1976)
10.    kategória:  Masters A (1975 - 1966)
11.    kategória:  Masters B (1965 a skôr) 
              
Pozn.
- kategórie 1.-6. sú kategórie OPEN, t.j. prihlásiť sa a pretekať môže ktokoľvek
- kategórie 7.-11. sú iba pre registrovaných jazdcov s platnou cyklistickou licenciou

V prípade účasti minimálne 5 dievčat (žien) v jednotlivých kategóriách budú vytvorené aj dievčenské / ženské kategórie. Pri zadeľovaní do kategórií platí vek účastníka dosiahnutý v roku 2015

9.  Trať:
Trasa cykločasovky vedie, od areálu hier Radosť Štrkovec po Ružinovskej ulici – kde je štart aj cieľ pretekov s otočkou na konečnej električiek a späť. Trasa meria 4,8 km


10.  Tombola:
Pre všetkých účastníkov tombola plná zaujímavých cien.

11.  Činovníci:
riaditeľ pretekov: Peter Paulický
traťový komisár: Ladislav Findl
hlavný rozhodca: Zdeno Holba
zdravotník: Rýchla Zdravotná Služba

12.  Štartovné:
        7 €    Deti a mládež do 18 rokov zadarmo.

13.  Platba:
       - platobný príkaz: 
          na číslo účtu: 2923851670/1100 Tatra Banka
          IBAN: SK7811000000002923851670
          SWIFT/BIC: TATRSKBX

14.   Záverečné ustanovenia:
  1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
  2. Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať preukazom poistenca a dokladom totožnosti s fotografiou (OP, školský preukaz, električenka, …). Každý účastník dostane v rámci štartovného občerstvenie
  3. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
  4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prípade neočakávanej udalosti. Zmeny budú oznámené ráno v deň pretekov do 10.00 hod.
  5. Pretek sa končí dojazdom pretekára do cieľa.
  6. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov a policajných zložiek.
  7. Každý pretekár musí mať počas preteku na hlave ochrannú prilbu.

15.    Kontakt:
podrobnejšie informácie o preteku ako aj registrácia pretekárov bude prebiehať od 1.septembra 2015 v predajni Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava -Ružinov alebo elektronicky na stránke http://casovka.greenbike.sk.Telefonický kontakt 0905 606 168