Načítavam...

Partneri

Pro Diagnostic GroupGreen BikeRužinovRužinovský športový klubBratislavský samosprávny krajBratislava

Propozície


1.  Názov pretekov:
Ružinovská hodová cykločasovka 2016 (cestné cyklo preteky) 
   
2.  Organizátori:
MČ Ružinov, RŠK BRATISLAVA, GREEN BIKE

3.  Termín pretekov:
24.septembra 2016
     
4.  Miesto konania:
štart / cieľ: – Ružinovská cesta (při Štrkoveckom jazere)

5.  Prezentácia:
23.9. - predajňa Green Bike, Ružová dolina 25
24.9. | 11:00 - 12:30 v mieste konania

6.  Časový harmonogram:
11.00 - 12.30:      prezentácia pretekárov, Ružinovská ulica pri jazere Štrkovec
12.45:          oficiálne otvorenie pretekov
13.00:          štart prvého pretekára, interval 30s
(pretekári budú štartovať podľa prideleného štartového čísla pri prezentácii)
17:00            vyhodnotenie pretekov
(závisí od počtu pretekárov, do 30 minút po dojazde posledného pretekára)

7.  Vyhlásenie výsledkov:
Vyhlásenie víťazov bude počas hodov o 17:00 do 17:30 v parku Andreja Hlinku
Ceny ( vecné ceny, finančné ceny )

8.  Kategórie:
pretekári bez cyklistickej licencie (kategórie OPEN, t.j. prihlásiť sa a pretekať môže ktokoľvek)
 • kategória:  do 5 rokov (2011 a skôr) – kategória s vozíkmi a detskými sedačkami
 • kategória:  do 10 rokov (2007 a neskôr) – v sprievode rodiča
 • kategória:  10 - 15 rokov (2001 – 2006)
 • kategória:  16 – 18 rokov (1998 - 2000)
 • kategória:  19 – 39 rokov (1997 - 1977)
 • kategória:  40 - 49 rokov (1976 a skôr)
 • kategória:  50 a viac rokov (1966 a skôr)

pretekári s cyklistickou licenciou (iba pre registrovaných jazdcov s platnou cyklistickou licenciou)
 • kategória:  Žiaci - 10 - 15 rokov (2001 – 2006)
 • kategória:  Juniori - 16 – 18 rokov (1998 - 2000)
 • kategória:  ELITE - 19 – 39 rokov (1997 - 1977)
 • kategória:  Masters A (1976 - 1967)
 • kategória:  Masters B (1966 a skôr)

V prípade účasti minimálne 5 dievčat (žien) v jednotlivých kategóriách budú vytvorené aj dievčenské / ženské kategórie. Pri zadeľovaní do kategórií platí vek účastníka dosiahnutý v roku 2016

9.  Trať:
Trasa cykločasovky vedie, od areálu hier Radosť Štrkovec po Ružinovskej ulici – kde je štart aj cieľ pretekov s otočkou na konečnej električiek a späť. Trasa meria 4,8 km

10.  Činovníci:
riaditeľ pretekov: Miroslav Bílik
traťový komisár: Ladislav Findl
hlavný rozhodca: Zdeno Holba
zdravotník: Rýchla Zdravotná Služba

11.  Štartovné:
        7 €    Deti a mládež do 18 rokov zadarmo.

12.  Platba:
       - platobný príkaz: 
          na číslo účtu: 2923851670/1100 Tatra Banka
          IBAN: SK7811000000002923851670
          SWIFT/BIC: TATRSKBX

13.   Záverečné ustanovenia:
 1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 2. Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať preukazom poistenca a dokladom totožnosti s fotografiou (OP, školský preukaz, električenka, …). Každý účastník dostane v rámci štartovného občerstvenie
 3. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prípade neočakávanej udalosti. Zmeny budú oznámené ráno v deň pretekov do 10.00 hod.
 5. Pretek sa končí dojazdom pretekára do cieľa.
 6. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov a policajných zložiek.
 7. Každý pretekár musí mať počas preteku na hlave ochrannú prilbu.

14.    Kontakt:
podrobnejšie informácie o pretekoch ako aj registrácia pretekárov bude prebiehať od 5.septembra 2016 v predajni Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava -Ružinov alebo elektronicky na stránke http://casovka.greenbike.sk.Telefonický kontakt 0911 773 957